WSJ Timiraos: تصمیم فدرال رزرو احتمالاً به واکنش بازار در روزهای آینده بستگی دارد

WSJ Timiraos در CNBC:

  • افزایش 25 امتیازی پایه، زیرا رد شدن از افزایش، خطر فروپاشی بازار را به همراه دارد
  • مورد مکث به این نگرانی خلاصه می شود که رویدادهای اعتباری می توانند جدی شوند و بهتر است به آرامی حرکت کنیم.
  • تصمیم فدرال رزرو احتمالا به واکنش بازار در روزهای آینده بستگی دارد
  • هر آنچه از فدرال رزرو شنیدیم این بود که ما ابزارهایی برای حل مشکلات ثبات مالی داریم تا بتوانیم به جایزه بازگرداندن ثبات قیمت نگاه کنیم.

کنتراست ژانویه در 3.95٪


منبع: https://www.forexlive.com/news/wsj-timiraos-the-fed-decision-likely-be-dependent-on-market-response-in-coming-days-20230317/