USDJPY در صورت عدم دفاع از 140.30/139.40 می تواند تا 132.50 پایین بیاید – SocGen

تندر USDJPY طی دو روز 3.5 درصد کاهش یافت. اقتصاددانان سوسیته جنرال گزارش می دهند که این جفت می تواند کاهش خود را به سمت 137.80 و حتی 132.50 افزایش دهد، زیرا نتوانسته است 140.30/139.40 را حفظ کند.

عدم عبور از 145.00 می تواند به معنای ادامه روند نزولی باشد

USDJPY از ماه مارس در 140.30/139.40 که اوج ماه جولای نیز است، به سمت حد پایین کانال کشیده شده است. این اولین لایه پشتیبانی است.»


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usdjpy-could-dive-as-low-as-13250-on-failure-to-defend-14030-13940-socgen-202211111037

در صورتی که این جفت ارز برای دفاع از 140.30/139.40 تلاش کند، حرکت نزولی می تواند به سمت 137.80 و 132.50 یعنی 38.2% اصلاحی از سال 2020 گسترش یابد.

عدم عبور از 145.00 می تواند به معنای ادامه روند نزولی باشد.