USDCAD به زیر MA 100 روزه می رسد


قیمت USDCAD اکنون زیر 100 روز کارشناسی ارشد است

USDCAD به زیر 100 روز MA حرکت کرده است و با انجام این کار، اولین بار از 16 نوامبر است. در آن زمان، و روز قبل در 15 نوامبر، شکست به سرعت شکست خورد و روز را بالاتر از سطح MA چرخاند/بست. آخرین باری که قیمت زیر 100 روز MA در 12 آگوست بسته شد.

فروشندگان در حال ساختن نمایشنامه هستند. پایین‌تر از MA 100 روزه بمانید، و 38.2 درصد حرکت از پایین‌ترین سطح 1.3499 (آن را 1.3500 بنامید)، از نظر فنی به فروشندگان برتری می‌دهد.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/usdcad-falls-below-the-100-day-ma-20230106/