USD/JPY پس از حراج ضعیف خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت

15 دقیقه USDJPY

USD/JPY پس از اینکه خزانه داری ایالات متحده مجبور شد در حراج 10 ساله امروز برای استقراض بیشتر بپردازد، افزایش یافته است.

BMO فروش را “بسیار نرم” توصیف کرد و به یک پیشنهاد غیر مستقیم ضعیف اشاره کرد. فردا گزارش CPI اکتبر است و تقاضای ضعیف برای اوراق قرضه می تواند منعکس کننده نگرانی از اعداد باشد.

اسکناس‌ها در بازار WI با قیمت 4.140 درصد در مقایسه با 4.106 درصد در لحظات قبل از حراج در بازار WI فروخته شدند. از زمان فروش، 10s در حال اجرا به 4.163% ادامه دادند و این به افزایش USD/JPY به 146.39 کمک کرد.

افزایش بازدهی نیز چیزی است که سهام را به پایین ترین سطح روز رساند. S&P 500 1.2 درصد کاهش یافت.


منبع: https://forexlive.com/news/usdjpy-climbs-after-poor-us-treasury-auction-20221109/