USD/JPY پاسخ چندانی به داده ها نشان نمی دهد و 145 را پشت سر می گذارد

هر دو ناامید کننده هستند.

در همین حال، USD/JPY یک شبه به 145 رسید، اما در معاملات صبحگاهی اینجا فقط اندکی کاهش یافته است. بالاتر از 145.70 جایی بود که چند هفته پیش مقامات ژاپنی برای حمایت از ین مداخله کردند. از آن زمان تاکنون بازارها از 145 بازار ترسیده اند. اما، آزمایش مجدد اوج های قبلی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در نمودار روزانه ما حتی آنقدر هم دور نیستیم!


منبع: https://forexlive.com/news/usdjpy-not-showing-much-response-to-the-data-straddling-451-20221006/

داده های مربوط به دستمزد و هزینه در اینجا آمده است:

بخوانید:  Innocan Pharma دارای دستاوردهای چشمگیر در تست های اثربخشی، تجاری سازی و IP است