USD/JPY به بالاترین حد خود در نزدیک به 3 ماه گذشته رسیده است

ICYMI:

در مورد وارونگی منحنی بازده … 40 سال!!!

USD/JPY یک شبه افزایش یافت. دلار در برابر همه بزرگ‌ها یک شبه افزایش یافت.

انتظارات برای افزایش بیشتر در آینده، برای مدت طولانی‌تر، در حال افزایش است:

ین مورد انتقاد قرار گرفت:

این مقاله توسط ایمون شریدان در www.forexlive نوشته شده است. .com


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/usdjpy-has-hit-its-highest-in-nearly-3-months-20230308/