USD/JPY برس‌ها را کنار گذاشتن فک‌های مقامات ژاپنی

پس از اظهارات کاندا، دیپلمات ارشد ارز ژاپن در اینجا، این جفت به پایین ترین سطح 143.45 سقوط کرد. اما همانطور که در آن زمان ذکر شد، هشدارها صرفاً مداخله شفاهی در پایان روز است – حتی اگر آنها یک پله بالاتر از آنچه قبلاً در مورد ارز بیان می کردند باشد.

لازم به ذکر است که 145.00 نقطه مقاومتی سخت برای شکست است و صحبت از گزینه های حذفی در سطح رقم وجود دارد. این امر، جویدن یا لمس آن سطح را برای خریداران سخت‌تر می‌کند تا به دنبال فشار بیشتر بروند. اما در عین حال، اگر دیدیم که این لایه جا افتاده است، منتظر یک شلیک سریع به سمت 147.00 بعدی باشید.


منبع: https://forexlive.com/news/usdjpy-brushes-aside-jawboning-from-japanese-officials-20220908/

USD/JPY با افزایش 0.2 درصدی در روز تا 144.00، آن را کنار گذاشته است.