Ueda BOJ: خرید بدهی دولت بخشی از سیاست پولی است

  • خرید اوراق قرضه BOJ با هدف پولی‌سازی بدهی دولت نیست

خوب، وقتی شما مالک بیش از نیمی از اوراق قرضه در گردش هستید، این یک انتقاد نسبتاً معتبر است. در صورتی که BOJ شروع به دور شدن از سیاست فوق‌العاده آسان خود کند، این موضوع قطعاً یک بحث جالب خواهد بود، به‌ویژه زمانی که روایت هزینه‌های تأمین مالی بدهی را بررسی می‌کنید و اینکه چگونه ژاپن دو برابر میزان بدهی خود دارد. اندازه اقتصاد آن


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/bojs-ueda-buying-government-debt-is-part-of-monetary-policy-20230418/

بخوانید:  خرید سهام به صورت آنلاین