S&P 500 با رالی 1.9 درصدی به بالاترین حد دیروز نزدیک شد

پس از اینکه دالی فدرال رزرو نشان داد که 5.00 درصد همچنان در صدر محدوده ای قرار دارد که بانک مرکزی می خواهد قبل از توقف به آن برسد، به بالاترین حد خود در روز گذشته نزدیک می شود.

S&P 500 با 70 واحد افزایش به 3735 یا 1.9 درصد رسید. این فقط یک سایه کمتر از بالاترین سطح دیروز یعنی 3736 است. فراتر از آن، بالاترین هفتگی 3763 بود.


منبع: https://forexlive.com/news/sp-500-approach-yestedays-highs-in-19-rally-20221021/