SNB’s Maechler: افزایش نرخ بهره در ماه مارس تنها به کاهش تورم تا مرز 2 درصد کمک می کند

تنها برخی از اظهارات نمادین وجود دارد زیرا SNB یکی از بانک‌های مرکزی اصلی جنگ‌طلب‌تر در حال حاضر است. همچنین به خاطر داشته باشید که Maechler قرار است در پایان ژوئن سال جاری بانک مرکزی سوئیس را ترک کند.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/snbs-maechler-march-rate-hike-serves-to-only-slow-inflation-towards-2-mark-20230419/

  • تورم سوئیس در حال کاهش است اما همچنان یک نگرانی است
  • ما آماده فروش ارزهای خارجی هستیم