PBOC کاهش RRR را 25 bps اعلام می کند

این اقدام از 5 دسامبر اجرایی می شود زیرا بانک مرکزی اعلام کرده است که می خواهد نقدینگی کافی را حفظ کند و اجرای سیاست پولی محتاطانه را تقویت کند. ایمون قبلاً در پست‌های قبلی خود در این هفته از این موضوع استفاده کرده بود:

این مقاله توسط جاستین لو در forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://forexlive.com/news/pboc-announces-rrr-cut-by-25-bps-20221125/