PBOC نرخ مرجع USD/CNY را برای امروز 6.7905 (در مقابل برآورد 6.7900) تعیین می کند.

بانک مردمی چین نرخ مرجع یوان خشکی (CNY) را برای جلسه معاملاتی پیش رو تعیین کرد. CNH یوان فراساحلی است. USD/CNH هیچ محدودیتی در محدوده معاملاتی خود ندارد. نرخ بسیار قوی تر یا ضعیف تر از حد انتظار معمولاً سیگنالی از PBOC در نظر گرفته می شود. بسته شدن قبلی 6.7940 بود

PBoC 453 میلیارد یوان مخازن معکوس 7 روزه تزریق می کند. با نرخ بدون تغییر 2.0٪ 66 میلیارد یوان RR ها امروز سررسید می شود، بنابراین تزریق خالص 387 میلیارد یوان در روز در عملیات بازار آزاد

eur

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/pboc-sets-usd-cny-reference-rate-for-today-at-67905-vs-estimate-at-67900-20230209/