PBOC اواسط نقطه USD/CNY را امروز روی 7.1667 تعیین می کند (در مقابل برآورد 7.1529)

172 میلیارد یوان RR امروز بالغ می شود

بانک خلق چین نرخ مرجع یوان خشکی (CNY) را برای جلسه معاملاتی پیش رو تعیین کرد.

USD/CNY یوان خشکی است. مجاز به معامله به علاوه یا منهای 2٪ از این نرخ مرجع روزانه است.
CNH یوان فراساحلی است. USD/CNH هیچ محدودیتی در محدوده معاملاتی خود ندارد.
نرخ به طور قابل توجهی قوی تر یا ضعیف تر از حد انتظار معمولاً سیگنالی از PBOC در نظر گرفته می شود.
بسته قبلی 7.1690 بود

PBoC 2 میلیارد یوان مخازن معکوس 7 روزه را با نرخ بدون تغییر 2.0 درصد تزریق می کند.

بنابراین 170 میلیارد یوان تخلیه خالص در روز


منبع: https://forexlive.com/centralbank/pboc-sets-usd-cny-mid-point-today-at-71667-vs-estimate-at-71529-20221122/