NZDUSD در 200 ساعت MA/خط روند/50% اصلاح متوقف می‌شود

NZDUSD بین 100/200 ساعت MA معامله می شود

باید نزدیک به آن 100 ساعت MA پشتیبانی وجود داشته باشد. اگر نتواند نگه دارد، فروشندگان کنترل بیشتری خواهند داشت.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/nzdusd-stalls-at-the-200-hour-matrend-line50-retracement-20230310/

قیمت به سمت 100 ساعت MA در 0.61349 چرخش کرده است. پایین ترین سطح به 0.61419 رسید. حرکت به زیر 100 ساعت MA در آینده، پایین ترین سطح از فوریه را در 0.61299 هدف قرار می دهد.