NASDAQ و S&P به سمت قلمرو منفی حرکت می کنند

تصویری از بازار نشان می دهد:

  • میانگین صنعتی داو با 95 واحد افزایش یا 0.28 درصد به 34487.99 رسید
  • شاخص S&P -3.61 واحد یا -0.08 درصد در 4506.10 قرار گرفت
  • شاخص NASDAQ -8.41 واحد یا -0.06٪ در 14130.17
برخی از سودآوری های پایان هفته در شاخص های گسترده تر وجود دارد. برد چهار روزه در خطر است. با این حال، میانگین صنعتی داو همچنان بالاتر است.

شاخص S&P در بالاترین حد خود 17.71 واحد افزایش یافت. شاخص NASDAQ در بالاترین سطح خود 93.54 واحد افزایش یافت.


منبع: https://www.forexlive.com/news/nasdaq-and-sp-moves-into-negative-territory-20230714/