JGB 10 ساله تنها با یک تماس با سقف 0.50٪ BOJ بازدهی دارد

اینطور نیست که این اتفاق نیفتاده باشد، اما این به طور موثر نشان می دهد که چگونه آخرین فشار BOJ فقط برای یک هفته دوام آورد.

به همان اندازه که سیاستگذاران در دوره باقیمانده کورودا به صحبت از سیاست فوق العاده آسان ادامه می دهند، ممکن است مجبور شوند در این مدت راه حل های دیگری برای این وضعیت بیابند. در حال حاضر، فشارها ادامه دارد و این همچنان نشان می دهد که بازیگران بازار در حال حاضر با هیچ یک از صحبت های کثیف ژاپنی قانع نشده اند.


منبع: https://www.forexlive.com/news/10-year-jgb-yields-just-a-touch-away-from-the-050-boj-ceiling-20230127/

بخوانید:  XAU/USD باید از بازده واقعی منفی در Q2 - Erste Group بهره مند شود