ICYMI: وزیر نفت ایران می‌گوید تولید نفت ایران اکنون از 3 میلیون بشکه در روز فراتر رفته است.

جواد اوجی وزیر نفت ایران در سایت وزارت نفت شانا گفت:

در 20 ماه گذشته، تولید نفت ایران به بیش از 3 میلیون بشکه در روز و تولید گاز طبیعی به بیش از یک میلیارد متر مکعب رسیده است.

به روز رسانی قیمت نفت:

(این نمودار از برنامه نمودارگیری ما است که رایگان است و را می توان در این لینک یافت)


منبع: https://www.forexlive.com/news/icymi-irans-oil-minister-says-the-countrys-oil-production-now-exceeds-3mn-bbls-day-20230502/

این در مقایسه با تولید ایران در سال 2021 حدود 2.4 میلیون بشکه در روز است.

بخوانید:  یوان چین توسط نارضایتی های ناشی از کووید، ین با Dovish BoJ ترکیب شد توسط Investing.com