ICYMI – قزاق‌های بانک مرکزی اروپا فضا را برای افزایش قابل توجه نرخ بهره در فوریه و مارس می‌بینند


مارتین کازاکس، عضو شورای حاکم بانک مرکزی اروپا (رئیس بانک مرکزی لتونی) در یک مصاحبه تلفنی با بلومبرگ صحبت کرد.

بلومبرگ دروازه است. نکات اصلی قزاق ها:

برای منحرف کردن بانک مرکزی اروپا، به ویژه قزاق ها، از رویکرد مبارزه با تورم کافی نخواهد بود. بانک مرکزی اروپا در یک چرخه افزایش نرخ بهره است و تلاش می کند با تورم بالا مبارزه کند. در حال حاضر ما 250+ bp از آن‌ها داشته‌ایم و انتظارات در حال حاضر روی 2 افزایش 50+ واحد در آینده متمرکز است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/icymi-ecbs-kazaks-sees-room-for-significant-interest-rates-hikes-in-february-and-march-20230103/