ICYMI: بولارد گفت که نرخ‌ها در سطح پایینی قرار دارند که مسلماً به اندازه کافی محدودکننده هستند.

جیمز بولارد، رئیس شعبه فدرال رزرو سنت لوئیس، مقاله ای نوشت. روز پنجشنبه منتشر شد.

روزنامه وال استریت یک قطعه (دردار) داشته باشید با خلاصه

بولارد نوشت که:

  • چشم انداز سیاست پولی “امروز در شکل بسیار بهتری است” با نرخ وجوه فدرال “در سطح مناسب تری نسبت به سال گذشته”.
  • بولارد پیشنهاد کرد که نرخ‌های بهره در حال حاضر «در پایین‌ترین حدی هستند که با توجه به شرایط اقتصاد کلان فعلی، به‌اندازه کافی محدودکننده است».

سایر مقامات فدرال رزرو در دو روز گذشته کمی بدبین تر شده اند:


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/icymi-bullard-said-rates-at-the-low-end-of-what-is-arguably-sufficiently-restrictive-20230601/

بخوانید:  آسیا FX سقوط کرد، دلار ثابت ماند با افزایش عدم اطمینان فدرال رزرو توسط Investing.com