GBP/USD در پایان سال به 1.26 می رسد – ANZ


منبع: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-to-reach-126-at-year-end-anz-202303311042

در حالی که ممکن است از رکود اقتصادی جلوگیری شود، تورم بریتانیا در بالاترین حد چند دهه اخیر باقی مانده است. CPI سرفصل در ماه مارس 10.4% گزارش شد که CPI اصلی 6.2% بود. بنابراین، انتظار می‌رود که نرخ‌های بهره بالاتر از ویژگی‌های جلسات پیش رو BoE باشد.


اشتراک گذاری:

ما فکر می‌کنیم که روند صعودی بیشتری وجود دارد و پیش‌بینی می‌کنیم که پوند/دلار آمریکا در پایان سال 2023 به 1.26 افزایش یابد.

GBP/USD در سه ماهه اول سال 2023 در محدوده 1.19-1.24 باقی ماند. اقتصاددانان بانک ANZ انتظار دارند این جفت ارز تا پایان سال به سمت 1.26 بالاتر برود.

انتظار می‌رود نرخ‌های بهره بالاتر از ویژگی‌های جلسات پیش رو BoE باشد