GBP/USD بیش از نیمی از رقم بزرگ را در عرض چند دقیقه از دست می دهد

در روز جمعه در بریتانیا ارائه می شود:

نوسانات بزرگ GBP ادامه دارد، قبل از آن:

هیچ خبری تازه و بدون داده وجود ندارد. GBP با توجه به تنش های موجود در بازارها نیازی به آن ندارد.

کابل حرکت می‌کند، این نمودار شمعی 3 دقیقه‌ای است:

این مقاله توسط ایمون شریدان در forexlive.com.


منبع: https://forexlive.com/news/gbpusd-loses-more-than-half-a-big-figure-in-minutes-20220930/