EURUSD فشار را به سمت پایین نگه می دارد

این سرگردان، به دنبال داده‌های اصلی PCE بالاتر از حد انتظار امروز در ایالات متحده، به مرحله‌ای تبدیل شد. این جفت به پایین ترین سطح 1.0535 حرکت کرد. این به هشت پیپ از خط روند کانال پایین تر (در آن زمان) رسید. قیمت نسبتاً افزایش یافته است، اما فروشندگان کنترل بیشتری دارند. آنها به تعقیب خط روند پایین تر که در نتیجه شیب نزولی آن در حال فرار است، ادامه می دهند. در حال حاضر 1.05244 است. در صورت تشدید فروش، آن سطح را برای برخی سودهای احتمالی جمعه در نظر داشته باشید.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/eurusd-keeps-the-pressure-to-the-downside-20230224/

EURUSD به سمت خط روند کانال پایین تر حرکت می کند