EURUSD به پایین ترین سطح خود در روز سقوط کرد

EURUSD به پایین ترین حد خود در روز سقوط کرد و به پایین ترین حد خود در اوایل NY در 1.03255 رسید. پایین ترین نرخ به تازگی به 1.03229 رسیده است.

EURUSD در جلسه ایالات متحده زیر 100 ساعت کارشناسی ارشد باقی می ماند

سطوح فنی مشخص است. فروشندگان نمایشنامه می سازند. با این حال آنها کارهایی برای انجام دادن دارند.


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/eurusd-dips-to-a-new-low-for-the-day-20221118/

اوج جلسه ایالات متحده به سمت 100 ساعت MA افزایش یافت. چند خلاصه نگاهی بالاتر از سطح کارشناسی ارشد وجود داشت اما نه چندان. اهداف نزولی بعدی در ناحیه 1.0273 و 1.02934 قرار دارند. افزایش 200 ساعته MA به 1.02593 می رسد.

حرکتی با مومنتوم بالای 100 ساعت MA و سپس کاهش 200 روزه MA (خط سبز در 1.04126) لازم است تا سوگیری در کوتاه مدت به سمت بالا برگشته شود.