EURUSD به سمت پایین ترین سطح و هدف نزولی بعدی حرکت می کند

همانطور که انجام شد، کاهش نوسانی که به 17 فوریه بازمی‌گردد، رالی را متوقف کرد و قیمت در حدود یک ساعت گذشته دوباره به سمت نزول چرخید.

خریداران سعی کردند جفت را بالاتر اصلاح کنند اما MA کار خود را انجام داد و رالی را متوقف کرد. فروشندگان همچنان تحت کنترل خود هستند.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/eurusd-moves-toward-lows-and-the-next-downside-target-20230302/

به زیر آن ناحیه حرکت کنید و پایین ترین سطح دیروز نزدیک به 1.0564 هدف قرار خواهد گرفت. این آخرین توقف قبل از قیمت پایین از دوشنبه در 1.0532 (و پایین ترین قیمت از 6 ژانویه) است.

EURUSD جلسه پایین را مجدداً آزمایش می کند

پایین ترین نرخ روز در 1.0581 در حال حاضر در حال آزمایش مجدد است. این سطح بین ناحیه نوسانی بین 1.0576 و 1.0585 قرار می گیرد.