EURUSD به بالاترین سطح جدید می رود. نوسان پایین جولای را در 0.99515 آزمایش می کند

EURUSD در حال حرکت به یک جلسه جدید است و در این فرآیند در حال آزمایش یکی از سطوح مورد علاقه قدیمی من است. سطح 0.99515. این سطح در ماه جولای پس از شکستن قیمت به زیر سطح برابری برای اولین بار، نوسان پایین بود. در سپتامبر، قیمت برای آزمایش آن کاهش یافت، قبل از شکستن به پایین ترین دوره سال. ماه گذشته، این جفت از سطح به عنوان هدف تعیین کننده ریسک نیز استفاده کردند.

ما دوباره آن را آزمایش می کنیم. حرکت به بالا باعث می شود معامله گران به سمت سطح برابری و سپس کاهش ارزش سهام ۱۰۰ روزه در 1.00515 نگاه کنند. زیر را نگه دارید و معامله گران به سمت 0.9898 نگاه خواهند کرد.


منبع: https://forexlive.com/technical-analysis/eurusd-moves-to-a-new-high-tests-the-july-swing-low-at-099515-20221104/