EURGBP به منطقه نوسان و توقف حرکت می کند

قیمت پایین تا 0.8874 کاهش یافت، اما به سرعت افزایش یافت. افزایش 200 ساعته MA نیز در 0.8870 در حال بازی است.

EURUSD به سمت منطقه نوسانی بین 0.8876 تا 0.8884 حرکت کرد

برعکس اینجا را نگه دارید و معامله گران به سمت 0.8897 نگاه خواهند کرد. نه تنها در جریان معاملات دیروز پایین بود، بلکه از 2 فوریه و همچنین بازگشت به 13 ژانویه به بالاترین حد خود نزدیک شد.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/eurgbp-moves-into-swing-area-and-stalling-20230208/

به زیر 0.88764 و 200 ساعت MA در 0.8870 حرکت کنید و فروشندگان کنترل بیشتری را در دست خواهند گرفت. 50% روی 0.8850 هدف اصلی بعدی خواهد بود.