EUR/USD برای آزمایش مجدد پشتیبانی 1.0700 – ING تنظیم شده است


منبع: https://www.fxstreet.com/news/eur-usd-set-to-retest-the-10700-support-ing-202302070827

EUR/USD به سمت سطح 1.07 کاهش یافته است. اقتصاددانان ING انتظار دارند که این جفت ارز این حمایت را امروز آزمایش کند.

ECB به نجات کمک می کند

ما از سه شاهین بانک مرکزی اروپا – اشنابل، نات و کازیمیر – و یک “کبوتر” – ویلروی خواهیم شنید. در مجموع، انبوهی از نظرات جنگ‌طلبانه و اعتراض به نرخ‌ها باید امروز در میان باشد. این می تواند کمی از یورو حمایت کند، اما ما معتقدیم که سخنرانی امروز عصر پاول پیامدهای گسترده تر و طولانی تری برای EUR/USD خواهد داشت.


اشتراک گذاری:

یورو/دلار آمریکا کاهش یافته است و ممکن است امروز حمایت 1.0700 را دوباره آزمایش کند.

انقباض به منطقه 1.0600-1.0650 تا پایان این هفته اکنون به طور فزاینده ای محتمل به نظر می رسد.