ECB Nagel: هنوز راه زیادی برای افزایش نرخ وجود دارد

در همین حال، ECBs de Cos اضافه می کند:

  • پیشرفت در تسهیلات پولی قابل توجه. هنوز به پایان افزایش نرخ نرسیده اند.
  • کاهش پرتفوی اوراق قرضه باید از ابتدای سال آینده آغاز شود


منبع: https://forexlive.com/centralbank/ecb-nagel-there-is-still-a-long-way-to-go-on-rate-hikes-20221101/ECBs Nagel در حال گفتن است:

  • هنوز راه درازی برای افزایش نرخ ها باقی مانده است
  • تورم پایدار است و بانک مرکزی اروپا باید سرسخت تر از تورم سرسخت باشد