CPI اولیه دسامبر اسپانیا + 5.8٪ در مقابل + 6.8٪ سال قبل

  • CPI + 0.3% m/m
  • قبل -0.1٪
  • HICP + 5.6٪ در مقابل + 6.0٪ سالانه مورد انتظار
  • قبل از +6.7٪
  • HICP + 0.1% m/m
  • قبل -0.3٪

در حال حاضر پنج ماه است که تورم سالانه در اسپانیا رو به کاهش بوده است، از زمانی که در ماه ژوئیه به 10.8 درصد رسید. مطمئناً این افت هنوز تا حد زیادی به کاهش قیمت انرژی مربوط می شود، زیرا شرایط آب و هوایی ملایم تر در زمستان امسال یکی از دلایل اصلی آن در اروپا است. اگر چیزی برای حذف از این گزارش وجود داشته باشد، این است که سایر کشورهای منطقه یورو احتمالاً شاهد روند مشابهی خواهند بود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/spain-december-preliminary-cpi-58-vs-68-yy-prior-20221230/منبع: https://www.forexlive.com/news/spain-december-preliminary-cpi-58-vs-68-yy-prior-20221230/