BoJ دومین عملیات خرید اوراق قرضه را در روز جمعه اعلام کرد


روز جمعه، بانک ژاپن (BoJ) به دومین عملیات خرید غیرمنتظره اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) متوسل شد.

همچنین بخوانید: BoJ خرید غیر برنامه ریزی شده اوراق قرضه را در روز جمعه اعلام کرد

جزئیات کلیدی

BoJ پیشنهاد خرید 100 میلیارد ین در 3 تا 5 سال JGB را دارد.

BoJ پیشنهاد خرید 200 میلیارد ین در 5 تا 10 سال JGB را دارد.

BoJ پیشنهاد خرید 100 میلیارد ین در 10 تا 25 سال JGB را دارد.

BoJ وام های با بهره صفر به بانک ها ارائه می دهد تا بازدهی را محدود کند.

واکنش بازار

USD/JPY آخرین بار با قیمت 129.22 معامله شد که تقریباً ثابت بود.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/boj-announces-a-second-unplanned-bond-purchase-operation-on-friday-202301130515