BOJ در حال حاضر در حد مجاز است


من انتظار دارم که آزمون سقف بالای بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت ژاپن برای مدتی ادامه یابد، دقیقاً مانند زمانی که این سطح در 0.25 درصد قبل از تغییرات بانکی در ماه گذشته مشاهده شد.

بانک مرکزی نسبت به انحرافات در بازار ابراز نگرانی کرد، یعنی عدم کارکرد در صورت انحراف بیش از حد بازدهی از جایی که بازار معتقد است باید باشد. با این حال، ادامه آزمایش 0.50 درصد تفاوت چندانی نخواهد داشت، زیرا باعث دفاع بی امان دیگری از BOJ می شود – شاید اشاره ای به به اصطلاح اعوجاج از نو.

فقط چیزی است که باید در هفته ها / ماه های آینده قبل از هر گونه تغییر احتمالی BOJ دوباره مراقب آن باشید.


منبع: https://www.forexlive.com/news/boj-still-at-the-limit-for-now-20230110/