BOEs Haskel: برای سیاست پولی مهم است که در برابر خطر تورم محکم بایستد

BOE در یک سخنرانی می گوید:

  • برای BOE و سیاست پولی مهم است که در برابر خطر فشار تورمی مداوم ایستادگی کنند.
  • برای من این خطر وجود دارد که اگر افزایش قیمت ها تعبیه شود، سیاست پولی باید برای مدت طولانی تری سخت تر شود.
  • آخرین نشانه های فعالیت نشان می دهد که بریتانیا در حال حاضر کند شده است
  • نشانه‌های رکود به معنای انقباض کمتر با توجه به قدرت بازار کار، افزایش بی‌تحرکی نیست.
  • فشارهای جانبی عرضه در معرض خطر فشار تورمی پایدار است


منبع: https://forexlive.com/centralbank/boes-haskin-important-for-monetary-policy-to-stand-firm-against-risk-of-inflation-20221111/