AUDUSD به بالای میانگین متحرک 200 روزه برمی گردد


AUDUSD بالاتر از MA 200 روزه حرکت می کند

خریداران ضربه دوم خود را دارند. آیا آنها می توانند این بار بالاتر بمانند؟

با نگاهی به نمودار روزانه، قیمت به بالای میانگین متحرک 200 روزه (قبل از این هفته) در ژوئن 2022 منتقل شد. در این مدت، قیمت یک روز در بالا بسته شد و روز بعد به زیر سطح MA بازگشت. قبل از آن، قیمت برای بیش از یک روز در 21 آوریل به بالای 200 روزه بازگشت.

بالاترین قیمت از روز سه شنبه به 0.68859 رسید. قیمت بالای دسامبر به 0.68928 رسید. اصلاحی 50 درصدی محدوده معاملاتی 2022 به 0.6915 می رسد. همه اینها اهدافی هستند که حرکت صعودی بیشتری دارند.

AUDUSD بالاتر از MA 200 روزه حرکت می کند


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/audusd-moves-back-above-200-day-moving-average-20230106/