AUD/USD پس از انتشار دقایق نوامبر بانک مرکزی استرالیا تغییر کمی کرد

دلار استرالیا تا حدودی در این جلسه تاثیرگذار است، اما از دقیقه RBA به تعویق افتاده است. دلار در جلسه اندکی افزایش یافته است. USD/JPY به سمت 140.50 جهش کرده است، که بزرگترین محرک در بین بازارهای بزرگ بوده است.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/audusd-little-changed-after-the-reserve-bank-of-australia-november-minutes-release-20221115/