6.8659 در مقابل آخرین بسته شدن 6.8550

هر روز صبح، بانک خلق چین (PBOC) بر اساس سطح بسته شدن یوان در روز گذشته و قیمت‌هایی که از فروشنده بین بانکی گرفته شده است، به اصطلاح ثابت روزانه را تعیین می‌کند.


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-cny-fix-68659-vs-the-last-close-of-68550-202302170123
اشتراک گذاری:

در معاملات اخیر امروز، بانک خلق چین (PBOC) یوان را در 6.8659 در مقابل آخرین بسته شدن 6.8550 تعیین کرد.

درباره رفع مشکل

یوان خشکی (CNY) در محدودیت های تجاری با یوان دریایی (CNH) متفاوت است، این مورد آخر به شدت کنترل نمی شود.

چین کنترل شدیدی بر نرخ یوان در سرزمین اصلی دارد.