125.85/124.00 می تواند منطقه پشتیبانی مهم بعدی باشد – SocGen


USD/JPY نزول را تا 128.00 سرعت می بخشد. اقتصاددانان در Société Générale گزارش می دهند که این جفت می تواند تا 124.00 پایین بیاید.

کانال 134/134.80 باید در کوتاه مدت صعودی داشته باشد

«MACD روزانه اخیراً مسطح شده است، اما سیگنال‌های جهش طولانی هنوز قابل مشاهده نیست.»

این جفت به احتمال زیاد به سمت پیش بینی های بعدی در 128 و 126.80 حرکت می کند. پیک سال 2015 نزدیک به 125.85/124.00 می تواند منطقه حمایت قابل توجه بعدی باشد.

“کانال در 134/134.80 باید در کوتاه مدت صعودی باشد.”

نگاه کنید به: USD/JPY به نظر می رسد برای به چالش کشیدن علامت 126.50 – ING


منبع: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-12585-12400-could-be-next-significant-support-zone-socgen-202301131454