10 سال ایالات متحده بازدهی بالاتری دارد اما سوگیری فنی به سمت صعود تغییر می کند

بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه و سوگیری برای بازدهی صعودی باقی بمانید. به پایین حرکت کنید و سوگیری به سمت پایین تغییر می کند.


منبع: https://www.forexlive.com/technical-analysis/us-10-year-yields-off-highs-but-technical-bias-shifted-to-the-upside-20220819/

بازده 10 سال بالاتر از 100 روز MA است

امروز، بازدهی با شتاب از MA عبور کرده است.

آن MA 100 روزه به 2.905% می رسد. بازده بالا به 2.998 درصد رسید. بازده فعلی 2.978٪ است.

بخوانید:  شرکت کارگزاری سینا • همیشه پاسخگو