10 اولویت برتر برای ماسک مدیرعامل تسلا برای تغییر قیمت سهام TSLA


TSLA بدترین سه ماهه و سال خود را داشته است. قیمت در روز چهارشنبه و دوباره در روز پنجشنبه افزایش یافت، بنابراین وجود دارد!

بدون در نظر گرفتن، در اینجا یک لیست جالب با چند پیشنهاد برای ماسک در مورد نحوه جلوگیری از ضرر قیمت سهام شرکت وجود دارد.

مورد شماره 1 (یک مدیر عامل جدید) در لیست، و شماره 2 (فروش میلیارد دلار از سهام را متوقف کنید!) بی‌معنا به نظر می‌رسند، اما موارد دیگر نیز زیاد است.

در اینجا فهرست کنید:

بیایید ببینیم سال 2023 چند مورد از این پیشنهادات را به همراه دارد.

این مقاله توسط Eamonn Sheridan در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/the-top-10-priorities-for-tesla-ceo-musk-to-turn-around-tsla-stock-price-20221230/