یک اپراتور کانتینری آلمانی گفت که آنها برای تمام عملیات به راین علیا هستند

کاهش رودخانه ها اقتصاد و همچنین خطرات تورمی را تهدید می کند. حمل و نقل زغال سنگ به ترافیک کشتی در راین بستگی دارد.


منبع: https://www.forexlive.com/news/a-german-container-operator-said-they-are-to-all-operations-to-the-upper-rhine-20220812/

یکی از اپراتورهای کانتینری آلمانی گفت که اکثر عملیات‌ها را به دلیل سقوط رودخانه به زیر خط بحرانی 40 سانتی‌متری در 8 نقطه کلیدی به راین بالا انجام می‌دهند.

بخوانید:  چین در میان ترس از رکود پیشتاز خرس ها است