یلن: به طور کلی احساس خوبی است که تورم در حال کاهش است


  • بازار کار ایالات متحده هنوز بسیار فشرده است

او اشاره می کند که از داده های اخیر تشویق می شود که نرخ تورم ایالات متحده کاهش یافته است. خوب، روند در چند ماه گذشته یک اتفاق خوشایند است، اما باید دید که آیا این برای ادامه مسیر برای بازگشت تورم به سمت 2 درصد کافی است یا در نهایت به نقطه‌ای خواهیم رسید که تورم چسبنده‌تر دیده شود. – یکی که بسیار بالاتر از علامت 2٪ است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/yellen-overall-good-feeling-that-inflation-is-coming-down-20230123/