یادآوری دیگر – بیشتر آسیا امروز در تعطیلات است، نقدینگی فارکس بسیار ناچیز است


من دیروز در مورد این پست گذاشتم و دوباره این کار را انجام دادم (البته با تغییر جزئی در روز).

ICYMI، من هفته گذشته در تعطیلات در مراکز اصلی FX در آسیا این هفته پست گذاشتم.

کل هفته کم و بیش تعطیل است، اما سه شنبه در بسیاری از مراکز به طور رسمی تعطیل خواهد بود:

امروز داده‌هایی از ژاپن وجود دارد (شغل در نوامبر و خرده‌فروشی)، تقویم اقتصادی را در اینجا برای زمان‌بندی، مورد انتظار و موارد قبلی بررسی کنید.

بار دیگر، نقدینگی بازار بسیار ناچیز خواهد بود. اگر معامله می کنید، بیشتر مراقب باشید.

امروز در آنجا حضور نخواهم داشت، اما هر از گاهی سر میزنم.

اگر یکی را مصرف می کنید استراحت خوبی داشته باشید!


منبع: https://www.forexlive.com/news/another-reminder-most-of-asia-is-on-holiday-today-forex-liquidity-is-extremely-thin-20221226/