یادآوری – بیشتر آسیا امروز در تعطیلات است، نقدینگی فارکس بسیار ناچیز است

ژاپن و چین روز دوشنبه رسما باز هستند. کورودا، فرماندار BOJ صحبت می کند:

ICYMI، من هفته گذشته در تعطیلات در مراکز اصلی FX در آسیا این هفته پست گذاشتم. کل هفته کم و بیش تعطیل خواهد بود، اما دوشنبه و سه شنبه در بسیاری از مراکز به طور رسمی تعطیل خواهند بود:

بار دیگر، نقدینگی بازار بسیار ناچیز خواهد بود. اگر معامله می کنید، بیشتر مراقب باشید.

من امروز یا فردا در آنجا نخواهم بود، اما هر از گاهی سر می زنم. برای مثال برای سخنرانی کورودا (البته بعد از آن به جای پوشش زنده). اگر یکی را مصرف می کنید استراحت خوبی داشته باشید.


منبع: https://www.forexlive.com/news/reminder-most-of-asia-is-on-holiday-today-forex-liquidity-is-extremely-thin-20221225/

بخوانید:  عربستان سعودی یک میلیون بشکه در روز کاهش تولید خواهد داشت و سایرین کاهش تولید را تا سال 2024 تمدید می کنند