یادآوری: این یک آخر هفته طولانی در ایالات متحده است

این امر ممکن است معاملات را در اواخر امروز کاهش دهد و مطمئناً معاملات را در روز دوشنبه کاهش خواهد داد.

این مقاله توسط آدام باتن در www.forexlive.com نوشته شده است.


منبع: https://www.forexlive.com/news/reminder-its-a-long-weekend-in-the-us-20230616/

بازارهای سهام و اوراق قرضه ایالات متحده روز دوشنبه تعطیل هستند.

بخوانید:  جی پی مورگان دلیل دیگری برای نزولی بودن ین دارد