گلدمن ساکس گزارش مشاغل ایالات متحده را در روز جمعه قبول کرد – “تشویق برای فرود نرم”


خلاصه ای از نظرات یان هاتزیوس، اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس به CNBC پس از NFP ایالات متحده در روز جمعه.

  • ما در حال رشد با سرعتی پایین تر از روندی هستیم که برای ایجاد تعادل مجدد در اقتصاد ضروری است.
  • رشد دستمزدها به تدریج کاهش می یابد، تورم قیمت ها به سرعت کاهش می یابد.
  • من فکر می کنم که باید برای یک فرود نرم دلگرم کننده باشد

یک ویدیوی 6 دقیقه ای از این مصاحبه در سایت CNBC وجود دارد. اما دردار است.

جمعه، ICYMI:

سرفصل های NFP به سال 2020 برمی گردد


منبع: https://www.forexlive.com/news/goldman-sachs-take-on-the-us-jops-report-friday-encouraging-for-a-soft-landing-20230109/