گلدمن ساکس خطری واقعی برای دلار آمریکا می بیند که در صورت افزایش سقف بدهی مبارزه شود


نظرات بت هامک از گلدمن ساکس به طور خلاصه:

  • می گوید به نظر می رسد استرس ها در سیستم بانکی در حال کاهش است
  • کاهش در دسترس بودن اعتبار در حال حاضر آغاز شده است
  • دریافت وام هم برای افراد و هم برای مشاغل کوچک دشوارتر است
  • فشارهای بانکی بازارهای مالی را در معرض خطر قرار داده است، ادامه بحث در مورد افزایش سقف بدهی بی پروا و غیر مسئولانه است.


منبع: https://www.forexlive.com/centralbank/goldman-sachs-sees-a-real-risk-to-the-us-dollar-if-there-is-an-extended-debt-ceiling-fight-20230509/

بخوانید:  با توجه به تظاهرات‌ها، وضعیت بعدی برای شیکل اسرائیل چیست؟