گلدمن ساکس احتمال رکود اقتصادی آمریکا در 12 ماه آینده را بین 10 تا 35 درصد افزایش داد.اشتراک گذاری:

آخرین یادداشت مشتری نشان داد که اقتصاددانان گلدمن ساکس احتمال ورود اقتصاد ایالات متحده به رکود در 12 ماه آینده را با 10 درصد از 25 درصد به 35 درصد افزایش دادند.

پیش بینی رکود غول بانکی ایالات متحده منعکس کننده افزایش عدم اطمینان کوتاه مدت در مورد اثرات اقتصادی استرس بانک های کوچک است.

مطالب مرتبط


منبع: https://www.fxstreet.com/news/goldman-sachs-raises-odds-of-a-us-recession-in-the-next-12-months-by-10-to-35-202303160445