گزینه FX برای قطع 19 دسامبر NY منقضی می شودمنقضی شدن گزینه FX برای قطع 19 دسامبر نیویورک در ساعت 10:00 به وقت شرقی، از طریق DTCC، در زیر قابل مشاهده است. – EUR/USD: EUR مبلغ 1.0700 546 میلیون – USD/JPY: USD مقادیر 13


منبع: https://www.fxstreet.com/news/fx-option-expiries-for-dec-19-ny-cut-202212190642