گزارش ها حاکی از آن است که نخست وزیر انگلیس تراس قصد دارد قبوض انرژی خانوارها را به مدت 18 ماه مسدود کند

گفته می شود که طرح تراس احتمالاً بین 100 تا 130 میلیارد پوند هزینه دارد.


منبع: https://forexlive.com/news/uk-pm-truss-reportedly-plans-to-freeze-household-energy-bills-for-18-months-20220906/

برنامه در اینجا متوقف کردن قبوض انرژی در سطح فعلی برای زمستان امسال و زمستان آینده است، اما نکته اینجاست که باید با وام های دولتی به تامین کنندگان انرژی پرداخت شود. بنابراین، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ بی بی سی گزارش می دهد که “این وام ها طی 10 تا 20 سال آینده از طریق الحاقیه به صورت حساب های مشتریان بازپرداخت می شود”. برای کوتاه کردن، این خانوارها هستند که باید در نهایت هزینه آنها را بپردازند، یعنی هزینه ها به جای آن توزیع می شود.

بخوانید:  شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان ایالات متحده در ماه فوریه بالاتر از پیش بینی ها (66.4) به 67 رسید.