گزارش شده است که BOJ آزمایش ارز دیجیتال را با سه مگابانک هماهنگ می کند

با این حال، هنوز راه‌هایی باقی مانده است تا به نقطه صدور برسیم و گزارشی نشان می‌دهد که BOJ قصد دارد در مورد صدور ارز دیجیتال تنها در سال 2026 تصمیم بگیرد – پس از انجام راستی‌آزمایی‌ها به مدت دو سال. در مرحله آزمایشی، بانک مرکزی قرار است از بهار سال آینده با بانک‌های بخش خصوصی و سایر بانک‌ها همکاری کند تا بررسی کند که آیا مشکلی در مورد سپرده‌گذاری و برداشت حساب بانکی وجود دارد یا خیر.


منبع: https://forexlive.com/centralbank/boj-reportedly-to-coordinate-digital-currency-trial-with-three-megabanks-20221123/