گازپروم روسیه اعلام کرد که عرضه به چین در ماه دسامبر به درخواست چین افزایش یافته است

اگر نتوانند آن را به بقیه دنیا بیاورند، همیشه چین وجود دارد. به خصوص در حال حاضر که شی از سیاست ضد کووید صفر عقب نشینی کرده است، بازگشایی تقاضا چیزی است که باید مراقب آن بود و این یک پیشرفت خوشایند برای روسیه و پوتین خواهد بود.


منبع: https://www.forexlive.com/news/russias-gazprom-says-increased-supply-to-china-in-december-at-chinas-request-20221208/منبع: https://www.forexlive.com/news/russias-gazprom-says-increased-supply-to-china-in-december-at-chinas-request-20221208/